Tisk:       Velikost písma: - +


Expozice v rodném domě S. Freuda

Celá brožura ve formátu PDF
česky english deutsche
Rekonstrukce rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře byla zdárně ukončena pod dohledem Krajského ústavu památkové péče a celou svou vnitřní i vnější architekturou se vrací do počátku 2. poloviny 19. století.

Rekonstrukce vychází ze studií, které předpokládají vzhled domu podle dobových zobrazení a také historicko stavebního průzkumu.
Z dokumentačního materiálu, který se zachoval je možné jen částečně doložit skutečný původní vzhled domu v době, kdy se Sigmund Freud narodil ( 6. 5. 1856).

Doloženo je, že rodina Freudových obývala horní podlaží, které si pronajala od vlastníka domu
J. Zajíce. Co ale nelze s jistotou říci, ve které místnosti se Sigmund Freud narodil a také bohužel nelze doložit žádné originální předměty z doby jeho pobytu v příborském domě. Rodina se odstěhovala koncem roku 1858 do Lipska. V roce 1859 se pak natrvalo usadila ve Vídni.

Rodný dům je celý chápán jako jeden exponát, který by se měl v budoucnu stát nedílnou součástí areálu Centra Sigmunda Freuda. Na základě toho může v budoucnu dojít a je to velmi pravděpodobné také ke změně expozice, která by měla být v souladu s novou koncepcí Centra.

Autorkou technického scénáře expozice v rodném domě s názvem: Sigmund Freud s námi ! je paní PhDr. Věra Tomolová.

Dnes je základní myšlenka expozice pojata jako multimediální produkt (sluchátkový bezdrátový průvodce, filmový dokument promítaný na plazmovou TV, internetové spojení s muzei Freuda ve Vídni a v Londýně). Celý obsah je postaven na tom, že rodným domem návštěvníky provází svým hlasem samotný Sigmund Freud. Námět expozice vychází z karikatur Vladimíra Jiránka, které svou animovanou podobou v úvodním filmu pozvou návštěvníka do děje expozice a následně se objeví v grafice v jednotlivých místnostech. Animovaná figurka profesora Freuda tak hlasem psychoanalytika a s určitým vtipem zapojí účastníka do prohlídky rodného domu.

Samostatně je pak tvorba pana Jiránka zastoupena v minigalerii rodného domu (karikatury vycházející z psychoanalýzy a Freudovy osobnosti).
Naprostý nedostatek originálních dokladů o pobytu S. Freuda v Příboře je nahrazen
  • iluzivní malbou gauče pro psychoanalytické seance
  • vitrínami - knihovnami s dílem a odkazem Sigmunda Freuda
  • exponáty nalezené v době rekonstrukce
  • panely s fotokolážemi a fotomontážemi
  • filmem - volným vyprávěním a připomenutím významných a zajímavých památek v Příboře, které byly dominantní již ve 2.polovině 19.století a tvořili charakter města
  • projektovou dokumentací Centrum Sigmunda Freuda (textové analýzy, význam projektu pro město)
  • umělecké dílo – měděná replika pohovky, na níž sedávali pacienti S. Freuda, která stojí přímo před rodným domem a návštěvníci si ji mohou vyzkoušet a vyfotografovat se na ní
Samostatná část expozice je věnována charakteru díla Sigmunda Freuda a jeho významu a odkazu až do současnosti (projekt Centrum S. Freuda a činnost Společnosti S. Freuda
v Příboře).

Velmi důležitým obohacením celé expozice je instalace internetového spojení s domy, kde trávil většinu svého života a to ve Vídni (dnes Sigmund Freud Museum, Sien ) a v Londýně (dnes Freud Museum London ). Kontakt návštěvníka s těmito muzei je zajištěn nepřetržitě po celou dobu prohlídky Rodného domu Sigmunda Freuda. Prostřednictvím internetu návštěvník ve Vídni a v Londýně získá všechny další potřebné informace o Fredově osobním životě, jeho odborných aktivitách, dostane se do speciální knihovny a může také komunikovat s odbornými institucemi celého světa, které pokračují v díle S. Freuda. (Spolupráce mezi těmito muzei je deklarována ve speciálních smlouvách o spolupráci, které Městu Příbor tuto skutečnost umožňují).

Rodný dům S. Freuda byl slavnostně pro širokou veřejnost otevřen v sobotu 27. května 2006 v 15.00 hodin. Prvním návštěvníkem, který přestřihl pásku byl prezident České republiky pan Václav Klaus.
Na skutečnou podobu rodného domu svého předka se přijeli podívat také příbuzní pana Freuda. Pravnuk David Freud, který expozici věnoval knihu z rodinného jmění, kterou dostal ještě 12-ti letý Sigmund ji dostal  jako školní cenu. Pak tři pravnučky Dorothy Elford, Caroline Penny (sestra Davida Freuda) a Jane McAdam Freud. Ta již v dubnu pokřtila knihu Freudův Příbor a nyní věnovala expozici Rodného domu jedno ze svých děl – pamětní medaili.

Muzeum je tedy obohaceno o Sigmundovu knihu, kterou osobně užíval a o umělecké dílo jeho pravnučky

Rodný dům je prostorově velmi malý a členitý, proto se prohlídky organizují s maximálním počtem 15 osob. Délka trvání jedné prohlídky je odhadnuta asi na 30 minut, ale u internetových stránek v expozici i u ostatního a zajímavého mobiliáře se můžete zdržet samozřejmě podle vlastního uvážení.
Všechny návštěvníky srdečně zveme a předpokládáme, že příjemně překvapíme.