Menu
Rodný dům Sigmunda FreudaPříbor

Příborská hlavička 2013

Město Příbor a Rodný dům Sigmunda Freuda vyhlásili v únoru 2013 vědomostní soutěž Příborská hlavička aneb znáte Příbor své město a rodiště Sigmunda Freuda.

 V únoru 2013 byla městem Příbor a Rodným domem Sigmunda Freuda vyhlašena vědomostní soutěž Příborská hlavička aneb znáte Příbor své město a rodiště Sigmunda Freuda.

Pojďme si  všechna 4 kola připomenout.

Začneme pravidly. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 • Soutěžit mohou malí, velcí, rodiny - bez rozdílu věku, Příboráci i ostatní - bez rozdílu místa bydliště.

 • Od února do května budou každý měsíc v Měsíčníku města Příbora, na webových stránkách města (www.pribor.eu) a stránkách Rodného domu S. Freuda (www.freudmuseum.cz) uveřejněny soutěžní listy se 4 základními otázkami na daný měsíc a s bonusovou otázkou.

 • Soutěžní listy s odpověďmi lze odevzdávat osobně v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda, Zámečnická ul. 117, 742 58 Příbor. Otevřeno je úterý až neděle v době 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

 • Za každý soutěžní list se správnými odpověďmi na čtyři základní otázky obdržíte sladkou odměnu hned při jeho odevzdání v rodném domě S. Freuda.

 • Termín uzávěrky odevzdání vyplněných soutěžních listů bude uveden na soutěžním listu.

 • Všechny soutěžní listy se správnými odpověďmi na čtyři základní otázky budou po termínu uzávěrky v každém kole zařazeny do losování o 3 ceny.

 • Ceny budou uvedeny na soutěžním listu.

 • Slosování se uskuteční v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda před kamerami Local TV Příbor a za přítomnosti zástupce vedení města.

 • Výherci budou osloveni přímo na základě kontaktních údajů uvedených v soutěžním listu.

 • Výsledky budou zveřejněny v Měsíčníku, na webových stránkách města Příbora, stránkách rodného domu S. Freuda a v programu Local TV.

 • Soutěžící s odevzdáním soutěžního listu dává souhlas s použitím svého jména, příjmení a města, v němž bydlí, za účelem losování o ceny v materiálech souvisejících se soutěží - v Měsíčníku, na webových stránkách a v Local TV.

 • Všechny soutěžní listy se všemi správnými odpověďmi včetně bonusové otázky postupují do závěrečného velkého slosování o hlavní výhru. Losování se uskuteční na akci města ke Dni dětí dne 1. 6. 2013.

 

 

Soutěžní list - otázky na měsíc ÚNOR 2013

 1. Zakladatelem města Příbora byl hrabě Frank z Hückeswagenu. První zmínka o založení Příbora (tehdy se uváděl název Vriburch) je uvedena v listině markraběte moravského Přemysla, pozdějšího českého krále Přemysla Otakara II. Ve kterém roce markrabě listinu vydal?

  ………………………………
 2. Kardinál František Dietrichštejn navštěvoval Příbor a pobýval zde. V roce 1615 udělil městu četná privilegia a také výrazně polepšil městský znak. Jaké číslo má dům na náměstí, na němž je umístěn znak kardinála Dietrichštejna? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3. V Příboře jsou celkem čtyři kostely. Oltář jednoho z nich je orientován na jinou světovou stranu než oltáře ostatních kostelů, konkrétně je orientován na západ. Kostel byl postaven v roce 1596, původně jako dřevěný. Dnes je kulturní památkou města Příbora. O který kostel jde, komu byl zasvěcen? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4. Kolem kostela sv. Valentina se pohřbívalo. Ještě dnes jsou vidět u kostelní zdi tři náhrobky. Je zde pohřben i poslední příborský piarista. Uveďte celé jeho jméno.

  ................................................................................................................

(Pozn.: areál kostela bude veřejnosti zpřístupněn v neděli 17. 2. 2013 na Veselení a mši o pouti sv. Valentina.)

Bonusová otázka:

Na ubíhající čas nás pravidelně upozorňuje odbíjení hodin na věži farního kostela Narození Panny Marie. Kolikrát se malá a velká ručička na hodinách vzájemně překryjí v průběhu jednoho dne, tj. od 0:01 hodin do 24:00 hodin včetně?

 

 

Soutěžní list - otázky na měsíc BŘEZEN 2013

 1. Na „starém“ hřbitově je pochováno mnoho významných osobností, jsou zde kněžské hrobky i hrobky starostů. V tamním kostelíku se každoročně koná výstava kněžských ornátů. Kolik schodů vede z ulice Křivé na „starý“ hřbitov?……………………………………………………

 2. Před rodným domem Sigmunda Freuda je umístěna měděná kopie jeho vyšetřovací pohovky. Jak zní celý nápis uvedený u pohovky?

  ……………………………………………………………………………………………
 3. Dominantou Příbora je farní kostel Narození Panny Marie. Byl přestavován a přistavován v různých podobách. Součástí ohradní zdi kolem kostela jsou kapličky Křížové cesty. Kolik jich je celkem?

  ……………………………………………………………………………………………………………………
 4. V úterý 19. února oslavila městská knihovna 120. výročí svého založení. Na kterých čtyřech místech ve městě příborská knihovna ve své historii působila? …………………………………………………………

Bonusová otázka:

Na obrázku níže je český autobus, který projíždí městem Příborem. Jede autobus doleva nebo doprava? (Poznámka: výraz „projíždí“ znamená, že autobus necouvá.)

                                                        

 Soutěžní list - otázky na měsíc DUBEN 2013

 1. Sv. Jan Sarkander, ještě jako školák, strávil tři roky života v Příboře. Na kterém domě na náměstí najdeme jeho reliéf? Napište jeho číslo.……………………………………………………………

 2. Na hranici Vésky a Benátek v Příboře stojí kaplička, u níž se pravidelně konávaly poutě. Komu je tato kaplička zasvěcena? …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 3. V rodném domě Sigmunda Freuda se nachází stálá expozice, která je věnována dílu a osobnosti světoznámého psychoanalytika. Jediný exponát pochází z osobního vlastnictví Sigmunda Freuda. Věnoval ho muzeu v roce 2006 David Freud, pravnuk příborského rodáka. Co to je?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Piaristický klášter, největší budova městské památkové rezervace v Příboře, prošel dvacetiletou rekonstrukcí. Ta byla ukončena v roce 2012. Nový kabát dostal i barokní refektář. K čemu piaristům sloužil? ……………………………………………………………………

         Bonusová aprílová otázka:

 Maminka je o 21 let starší než její syn. Za 6 let bude maminka pětkrát starší než syn. Kdy se uvidí se synem jeho tatínek? 

 

 

Soutěžní list - otázky na měsíc KVĚTEN 2013

 

 1. V roce 1599 byl rozšířen hřbitov kolem farního kostela a postavena márnice. Dne 31.8.1901 podal farní úřad žádost o povolení jisté stavby na místě bývalé márnice, která se již delší dobu nepoužívala. O jakou stavbu se jednalo?…………………………………………………………

 2. S cílem přiblížit nejvýznamnější příborské památky byla v roce 2008 vybudována Naučná trasa Městské památkové rezervace Příbor. Na trase je zrealizováno 8 zastavení. Vyjmenujte je v pořadí od zastavení č. 1 až zastavení č. 8.
  ………………………………………………………………..

 3. Rodným domem Sigmunda Freuda provází návštěvníky také kreslená postavička slavného rodáka. Jejím autorem je významný karikaturista, ilustrátor a kreslíř. Uveďte jeho celé jméno

  .……………………………………………
 4. V nově zrekonstruovaném refektáři Piaristického kláštera byly mj. zrestaurovány i nástropní figurální malby. Uveďte celkový počet těchto maleb umístěných v oválných štukových rámech. …………………………………………………………………………………………………………………………

         Bonusová otázka:

Pokud spočítáte dohromady „oblouky“ podloubí na východní a západní straně náměstí Sigmunda Freuda, je tento počet vyšší než počet oblouků na jižní straně náměstí včetně pokračování podloubí v ulici Jičínské?

 

A pro zvídavé připomínáme i správné odpovědi:

 

  Odpovědi 1. únorového kola: 

 1. 1251
 2. č.6
 3. kostel sv. Valentina 
 4. Martin Křechký  

Bonusová otázka:

22x

 

Odpovědi 2. březnového kola: 

 1. 24
 2. Usaď se a rozjímej – vstaň a konej.  
 3. 14 
 4. hasičská zbrojnice, ulice ČSA 225, radnice, piaristický klášter

Bonusová otázka:

doleva

 

Odpovědi 3. dubnového kola:

 1. 41
 2. sv. Janu Nepomuckému
 3. kniha
 4. společná klášterní jídelna

Bonusová otázka:

za 9 měsíců při narození  

 

Odpovědi 4. květnového kola:

 1. kaple Panny Marie Lurdské
 2. 1.náměstí S. Freuda / 2.památník S. Freuda / 3.rodný dům S. Freuda / 4.kostel narození Panny Marie / 5.kostel sv Kříže / 6.kostel sv. Františka / 7.kostel sv. Valentina / 8.piaristický klášter
   
 3. Vladimír Jiránek 
 4. 11


    Bonusová otázka:

ne


 

A o co se vlastně soutěžilo: 

 Sponzorem 1. ceny měsíce února

Restaurace Slávie Příbor

Poukázka v hodnotě 300,- Kč na občerstvení (s výjimkou tabákových výrobků).

2. cena měsíce února

2 vstupenky na koncert Komorního orchestru Kopřivnice, refektář piaristického kláštera 16. 3. 2013

3. cena měsíce února

2 vstupenky na divadelní představení Příběhy včelích medvídků, Kulturní dům Příbor 13. 4. 2013
 

 

 Sponzorem 1. ceny měsíce března

Penzion JAAL

Romantická noc pro 2 v penzionu JAAL (součástí výhry je konzumace v hospůdce JAAL v hodnotě 300,- Kč)

2. cena měsíce března

2 vstupenky na divadelní představení Příběhy včelích medvídků, Kulturní dům Příbor 13. 4. 2013

3. cena měsíce března

2 vstupenky na klavírní koncert tónů a barev Jiřího Pazoura, Refektář piaristického káštera 17. 5. 2013

 

 Sponzorem 1. ceny měsíce dubna

PIZZERIE VERONA

Poukázka v hodnotě 300,- Kč

2. cena měsíce dubna

2 vstupenky na klavírní koncert tónů a barev Jiřího Pazoura, Refektář piaristického káštera 17. 5. 2013

3. cena měsíce dubna

dárkový balíček věnovaný městem Příbor

 

 Sponzorem 1. ceny měsíce května

fa. RICCO – Rudolf Korčák

víkendový pobyt s plnou penzí na koupališti Příbor

2. cena měsíce května

2 vstupenky na Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, koncert „Krása českého hudebního baroka“, Refektář piaristického kláštera v Příboře, pondělí 10. 6. 2013

3. cena měsíce května

dárkový balíček věnovaný městem Příbor

 

Hlavní cenou celé soutěže Příborská hlavička byl poté DVD přehrávač

Datum vložení: 7. 2. 2013 20:23
Datum poslední aktualizace: 26. 2. 2022 20:24
Autor: Správce Webu

Rodný dům

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4