Menu
Rodný dům Sigmunda FreudaPříbor

Za tajemstvím hradních zřícenin

Zdejší oblast byla v minulosti lemována třemi hrady, které patřily do systémů opevnění strážících Moravskou bránu.

Hrad Hukvaldy

Hrad Hukvaldy je jedním z největších hradů na Moravě. Vznikl v 1. polovině 13. století a jeho zakladateli jsou pravděpodobně německá hrabata z Hückeswagenu. Téměř po celou dobu patřil olomouckému biskupství. Hrad se nikomu nikdy nepodařilo dobýt. Rozsáhlá stavba podlehla až požáru  v roce 1762. Pověst však tuto verzi vyvrací. Vypráví, že za třicetileté války obléhali hrad celé tři týdny Švédové, ale hradní posádce se podařilo všechny útoky odrazit. Až na počátku čtvrtého týdne slíbil švédský velitel sto zlatých tomu, kdo bude na hradbách jako první. S vidinou velké odměny dosáhli Švédové svého.

Hrad Štramberk

Hrad Štramberk byl postaven pravděpodobně ve 13. století. Jeho původ však není znám. Dnes z něj zůstaly jen části hradeb a věž Trúba, která slouží jako rozhledna. Válcová věž měla před mnoha lety jinou podobu. V roce 1901 – 1903 jí byla přistavěna střecha, aby mohla plnit svůj účel. Tato podoba jí zůstala dodnes.

Zajímavostí je puklinová jeskyně, pojmenována Slámova sluje, která byla objevena při kopání základů pro chatu MUDr. Adolfa Hrstky (na místě dolního paláce). Slámova sluje je jedinou jeskyní štramberského krasu, která má nepoškozenou krápníkovou výzdobu. Veřejnosti je však nepřístupná.

Zřícenina hradu Šostýna

Hrad založil mocný feudál Jindřich z Hückeswagenu v letech 1280 – 1290. Šostýn náležel olomouckému biskupství. Po dobytí, vypálení a zničení někdy na počátku 15. století se již nikdy opravy  nedočkal. Hrady se obvykle stavěly na osamělých kopcích. Zajímavostí je, že Šostýn byl postaven ve stínu vrchu Pískovna, tedy v poměrně nevýhodné poloze. To se hradu zřejmě stalo osudným. Neexistoval příliš dlouho  a v dobách vyspělejší dobývací techniky byl zbořen.

Za vlastnictví zemanského rodu Rašků v pozdějších letech (1813 – 1844) byly zbytky hradu rozebrány a použity na výstavbu továrny na hliněné zboží. Vykopávky se na hradě začaly provádět v roce 1935. Řadu objevených předmětů můžeme zhlédnout v muzeu Fojtství.